ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
31697 1192 (3.8%) 23201 371 531 14 351 (3.9%) 285 799 136 499 214 2 946 040 (2.2%) 109 707 469
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив се разширява на запад с новия квартал "Смирненски IV"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:35 / 01.07.2007Коментари (0)26699
С изработения проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) зоната "Прослав - контактни територии" вече се оформи като нов квартал на Пловдив, който е част от структурата на бъдещия мегакомплекс "Смирненски" в район "Западен". Над 80% от имотите там са частни, като собствениците им не можеха да ги ползват пълноценно, тъй като имаха статут на земеделски земи. Проектната територия, наречена с решение на пловдивския общински съвет квартал "Смирненски IV", възлиза на 89.2 ха и обхваща терените покрай "Пещерско шосе", ограничени на запад от квартал "Смирненски III", на север от река Първенецка, на изток от северната граница на "Парк Отдих и култура", и на юг - от жп линията Пловдив - София.
През 2006 г. по реда на Закона за обществените поръчки община Пловдив възложи двуфазното проектиране на устройствения план на софийската фирма "Вертико" ЕООД. Главни проектанти са арх. Диана Петкова - ръководител, инж. Огнян Бъклов и инж. Светлозар Благоев. Одобреният от Експертния съвет по устройство на територията Окончателен проект на ПУП-ПРЗ "Смирненски IV" е обнародван в бр. 45 от 8 юни на Държавен вестник. След изтичане на едномесечния срок за възражения от заинтересуваните лица планът ще бъде внесен за одобрение от общинския съвет и публикуван в Държавен вестник.

План за регулация
При изработването на плана за регулация на квартала е залегнал принципът за приемственост, като съществуващите пътни трасета са запазени и разширени в оптимални граници с минимално засягане на имотите. Съгласно предвижданията на Общия устройствен план на Пловдив през средата на проектната територия минава Южната транспортна тангента на града, която е предвидена с две двулентови платна и разделителна ивица между тях. Другото важно трасе - продължението на бул. "Пещерско шосе", се разширява, като достига профила на артерията от кръстовището й с бул. "Копривщица" - две двулентови платна с разделителна ивица. Непосредствено преди квартал "Прослав" двете артерии се пресичат, което налага проектиране на малък пътен възел. Това засяга частни имоти, както и цялото трасе на южната тангента, което предполага в бъдещо провеждане на отчуждителни процедури. С цел транспортното обслужване на всички урегулирани поземлени имоти (УПИ) са прокарани нови улици.

План за застрояване
Процедираните частични изменения за отделни имоти и заявеният инвеститорски интерес насочиха развитието на територията към смесен тип застрояване. В плана за застрояване проектните виждания на авторския колектив са съобразени с предвижданията на Общия устройствен план на Пловдив като по-високо ниво на устройство на територията; одобрените частични подробни устройствени планове и инвестиционните намерения на собствениците. Територията е оразмерена за 9000 обитатели.
В квартал "Смирненски IV" са оформени следните устройствени зони и терени:
- Устройствена зона за обществено - обслужващи дейности - (Оо) - в нея се предвижда предимно изграждане на общественообслужващи, административни, научни и делови сгради, като се допуска и жилищно строителство. Не се допускат промишлени, производствени и манипулационно-складови предприятия освен в научните и учебните комплекси, ако те са свързани с дейността им. Максимално допустимите устройствени показатели са: плътност на застрояване - <60%; Кинт - <2,5; озеленени площи min 30%. Ако се изграждат учебни и болнични комплекси, свободната незастроена площ е min 60%. В съответствие с одобрени ПУП -ПРЗ за отделни имоти в зоната показателите са различни от горепосочените - max плътност 70% и max Кинт 5.
- Смесена обслужващо-производствена устройствена зона (Соп) - регламентира устройствените режими във вече обособените за производствени дейности терени. При бъдещо устройство и развитие на тези терени се предвижда преориентация към обслужващи дейности. Максимално допустимите устройствени показатели са: плътност на застрояване - <80%; Кинт - <2.5; озеленени площи min 20%.
- Смесена обществено-обслужваща и жилищна устройствена зона (Сож) - обхваща имотите, прилежащи непосредствено до "Пещерско шосе" и Южната тангента. Предвидена е за смесено обществено-обслужващо и жилищно застрояване, като се допуска изцяло обществено или изцяло жилищно застрояване в отделни УПИ. Максимално допустимите устройствени показатели са: плътност на застрояване - <60%; Кинт - <2.5; озеленени площи min 30%. Височината на застрояване не е ограничена, но се препоръчва да бъде най-малко 15 м.
- Жилищна устройствена зона за комплексно застрояване (Жк) - по влезли в сила частични ПУП - ПРЗ. Показателите са: височина на застрояване - <5ет.(<15м.); плътност на застрояване - <50%; Кинт - <1.5; озеленени площи min 40%.
- Жилищна устройствена зона със средни височина, плътност и интензивност (Жс) - устройва се по правилата на чл.15-19 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на ЗУТ. Зоната обхваща контактните територии на вече изградените жилищни комплекси. Към тази зона са отразени и предвижданията на няколко процедирани вече ПУП-ПРЗ. Максимално допустимите устройствени показатели са: височина - <5ет.(<15м); плътност на застрояване - <70%; Кинт - <2; озеленени площи min 30%.
- Жилищна устройствена зона със средни височина, плътност и интензивност - разновидност 1 (Жс1) - зоната обхваща предимно територии около улици от ПУМ. Максимално допустимите устройствени показатели са: височина - <4ет.(<12м); плътност на застрояване - <65%; Кинт - <1,8; озеленени площи min 30%. Препоръчва се изграждането на 1-2 нежилищни етажа.
- Жилищна устройствена зона с малки височина, плътност и интензивност (Жм) - устройва се по правилата на чл. 15-19 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на ЗУТ. Максимално допустимите устройствени показатели са: височина - <3ет.(<10м); плътност на застрояване - <60%; Кинт - <1.2; озеленени площи min 40%.
- Устройствена зона за озеленяване (Оз) - устройва се по правилата на чл.32 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на ЗУТ.
- Терени за техническа инфраструктура - ел. подстанция и трафопостове.
- Предвидените училище и обединено детско заведение са означени като терени за социална инфраструктура. Максимално допустимите устройствени показатели са, както следва:
- за училището: височина - < 10м кота корниз; плътност на застрояване - <40%; Кинт - <1.2; озеленени площи min 20%;
- за ОДЗ: височина - < 10м кота корниз; плътност на застрояване - <30%; Кинт - <0.6; озеленени площи min 40%.
В плана за застрояване са отразени и следните терени:
- Терен за транспортно-комуникационна инфраструктура - жп ареал на линията София - Бургас в контактната територия, както и сервитутът около него. Частите от УПИ, попадащи в този сервитут, са предвидени за озеленяване и нежилищно застрояване.
- Електропроводи и сервитутите около тях
- Територии с препоръчителна концентрация на обществено-обслужващи обекти (около главните транспортно - комуникационни артерии)
- Зоните от УПИ със задължително озеленяване (изолационно озеленяване около транспортно-комуникационна инфраструктура).
Границите между отделните устройствени зони и различните видове терени са означени графично на чертежа и са поставени матрици със съответните устройствени показатели. Застрояването е указано със задължителни и ограничителни линии на застрояване.
За начина на застрояване освен регламентираните "е" - свободно, "д" - свързано в два съседни имота и "с" - свързано, е въведена още една сигнатура: "к". С нея е оказана възможността за комплексно застрояване в УПИ.

Правила за прилагане на ПУП - ПРЗ
Изготвените правила ще се прилагат при бъдещо изработване на частични изменения на настоящия план, при издаване на визи за проучване и проектиране и разрешения за строеж, както и при инвестиционното проектиране и други устройствени мероприятия:
1. На територията на всеки УПИ да се подсигурят необходимите паркоместа в зависимост от функцията и технико-икономическите показатели.
2. Инвестиционните проекти да включват задължително проект по част озеленяване.
3. При определянето на ограничителните и задължителните линии на застрояване да се заложат изискуемите отстояния както от вътрешните регулационни линии, така и отстоянията през улица и от улична регулация в зависимост от класа на улиците.
4. Препоръчителната концентрация на общественообслужващи обекти е в непосредствено прилежащата до улиците 25-метрова ивица.
5. Да се спазват и минимално изискуемите отстояния от уличната регулация.
6. В смесената общественообслужваща и жилищна устройствена зона (Сож) се препоръчва обслужващите функции да са съсредоточени напред към уличната регулация и в първите два етажа на сградите, а жилищните площи (при наличие на такива) да са изнесени в дълбочина на УПИ и над втория етаж. При разделянето на големите УПИ със следващи ПУП - ПРЗ се препоръчва новообразуваните имоти, прилежащи непосредствено до "Пещерско шосе" и Южна тангента да се урегулират за общественообслужващи дейности, а останалите УПИ - за жилищно строителство.
7. Да не се допуска изграждането на огради с масивна част по-висока от 60 см.
8. Сервитутите около далекопроводите 110 кV и 20 кV са временни до окабеляването на проводите.
9. В сервитута (50-метровата ивица от оста на крайния коловоз) на жп линията София - Бургас не се допуска разполагане на жилищни сгради, както и обекти, препятстващи безопасното функциониране на жп транспорта.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!


Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Април 2021 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
ФК Спартак (Пд), сезон 2020/2021
Локо в Лига Европа, сезон 2020/2021
Парламентарни избори 2021 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Кои проекти трябва да бъдат финансирани със заем?
Модър-Царевец
Бетонен мост
Нов мост над р.Марица
Кръстовище на две нива до Водната палата
Продължението на бул. "Северен“
Други
Не трябва да се тегли заем
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: