ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Становище за казуса със застрояването в Кючука
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:18 / 25.11.2019Коментари (8)5710
© Plovdiv24.bg
След проведения протест вчера срещу презастрояването в район "Южен", организиран от Димитър Колев, Инициативният комитет излиза със следното становище:

Становище относно имота на парцела: ПУП на базата, на който е издадена виза за проектиране и разрешение за строеж, е незаконен!

Становище от Тереза Руменова Колева, бакалавър и магистър специалност "Урбанизъм“, магистър специалност "Архитектура“

Относно казус със застрояване в имот с идентификатор ПИ 56784.530.1882 от кв.37 по плана на кв.“Въстанически юг“, район "Южен“, град Пловдив:

На 17.11. 2019г. в междублоковото пространство източно от бул. "Македония“ и южно от бул."Никола Вапцаров“ започна поставянето на ограждения на частния имот 56784.530.1882, който се намира там, с цел стартиране строителство на жилищна сграда с голяма височина. Бях поканена от домоуправителя на вход номер 81, Димитър Колев да дам становище по въпроса. 

Изходна информация

Изходната информация, за съжаление не е професионално събрана, тъй като аз не съм длъжностно лице и посетих общината като обикновен гражданин, който живее там. По тази причина ще кажа какво успях да събера, като информация по случая и на базата на какво съм съставила настоящото становище. 

Събиране и анализ на наличната документация по устройство на територията

След като посетих общинската администрация на район "Южен“ на 18.11.2019г., за да попитам за материали по този случай , служителите там любезно ми предоставиха копие от " проект за изменение на ПУП- план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив“. Дадоха ми възможност да снимам с телефона си тази част от него, която е публична.

На 19 и 21.11.2019г. посетих отделите по "Устройство на територията“ , "Регулация“ и "Техическа инфраструктура“ с цел да открия още материали по случая, тези от тях разбира се които са публични.

На 19. 11. 2019г. посетих отдел "Регулация“ . Там разгледах Регулационния план на кв. 37 , квартал "Въстанически юг“ в частта му, където се намира ПИ 56784.530.1882. Дадена ми беше цялата налична информация и ми бе позволено да снимам всичко, което е публично, включително заповедта за одобряване на ПУП за ПИ 56784.530.1882

В отдел "Устройство на територията“ разгледах Застроителния план за района на кв. Възстанически-юг“ от 1980г., който би трябвало да е неразделна част от Регулационния план, също от 1980г. и който е действащ. Служителите там ми обясниха, че Застроителния план от 1980г. не е действащ. Това не ми стана ясно как Застроителния план не е действащ, а Регулационния е действащ, като те са част от един и същ проект. Въпреки, че според тях Застроителния план не е действащ не ми позволиха да го снимам, а той би следвало да е публична информация. В този "недействащ“ план има обособен имот на мястото на сегашния ПИ 56784.530.1882. Той е оцветен в оранжево-жълт цвят, съответстващ в легендата на същия план на "територия за обществени дейности“.

Вътре в имота с непрекъснат контур е изобразена конфигурацията на сграда, оцветена с червен цвят. Има и текст с отреждане на терена в черен цвят "За детска градина“. Околните блокове са оцветени в бледо жълт цвят, съответстващ в легендата на плана на територии "за комплексно застрояване“.

След като служителите ми обясниха, че единствения действащ и одобрен проект за Подробен устройствен план за ПИ 56784.530.188, кв. 37 е този в папката с проекта от 2005г, те ми я показаха без право да пипам и снимам абсолютно нищо, дори това което е публична информация.

Помолих служителката, която държеше папката, поне да разлисти лист по лист проекта, за да го разгледам, макар и от разстояние и тя любезно започна да разлиства, като обясняваше надлежно всяка стъпка от процедурите по одобряването на плана. Когато разглеждахме папката, с мен беше и домоуправителя на вход 81 от блок на бул. "Македония“ г-н Димитър Колев . При разлистването, от папката изпадна лист с ксерокопие от Регулационния план, на което имаше отреждане "За детска градина“, и което беше задраскано. Г-н Колев, който видя и Застроителния план и беше отбелязал, че и там има отреждане за имота

"За детска градина“ попита защо на този лист (ксерокопието от папката) детската градина е задраскана. Служителката обясни, че е задраскана, защото е сменено предназначението на имота. След като е сменено предназначението. 

Оглед на място

ПИ 56784.530.1882 се намира в карето източно от бул. "Македония“ и южно от бул. "Никола Вапцаров“. От всички страни е обграден от 5,7 и8 етажни сгради. Всички те са част от ПИ 56784.530.2389 , който е урегулиран като УПИ I-за комплексно застрояване, кв.37, квартал "Въстанически-юг“. Южно от ПИ 56784.530.1882 в рамките на УПИ I e разположен трафопост.

Както се вижда от снимката, околната на ПИ 56784.530.1882 застройка е следната: от юг и запад – седем и осем етажна ъглова сграда ; от север - трисекционна шест етажна сграда; от изток - двусекционна пет етажна сграда.Това е информацията, с която разполагам и въз основа на която пиша следното становище: 

Становище относно действащото законодателство в областта на устройственото планиране

В одобрения през 2005г и действащ в момента "Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически юг, град Пловдив“ има следните непълноти и противоречия с действащото към 2005 г. законодателство по устройство на територията: 

Чл.22, ал. 4 на Закон за устройство на територията (към 2005г.) постановява при урегулиране на поземлени имоти в съществуващите жилищни комплекси, плътността и интензивността на застрояване в такива имоти да не надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона. Към момент
©
а на одобряването на ИПРЗ за имот с идентификатор 5674.530.1882 от кв.37 по плана на кв."Въстанически-юг" , район "Южен“,град Пловдив е в ход процедура по изработване на нов ОУП за града, но това все още не отменя действащия към този момент Общ устройствен план на град Пловдив, както и действащия Застроителен и регулационен план на кв. "Възстанически -юг", в които ясно може да се види че кв. 37 е част от територия "за комплексно застрояване“, чийто параметри съгласно чл.20 от действащата към 2005 "Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони“ са:


Плътност на застрояване от 20до50%; Интензивност на застрояване от 0,6 до 2,5; Озеленена площ от 40 до60%.

В Застроителния план на кв. "Възстанически-юг" , ПИ 56784.530.1882 е оцветен в цвят, съответстващ на зона "за обществени дейности“ (в легендата към Застроителния план)и има отреждане "За детска градина“. След като в Застроителния план от 1980г. има такова отреждане "За детска градина“, по правило то се отбелязва и върху Регулационния план от 1980г.(чл.19,т.19.11.3 и т. 19.12 от "Наредба Н8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове“), тъй като те са част от един документ - "План за застрояване и регулация“. В момента обаче липсва това задраскване в Регулационния план. Има два варианта или е изтъркано с бръснарско ножче по някаква причина или е пропуснато от проектантите (които е възможно да са отбелязвали отреждането по други правила). Тъй като го видях отразено на едно ксерокопие (от регулационния план, вероятно правено преди изчегъртването) в папката на проекта, това ми дава основание да мисля, че го е имало на Регулационния план, но по някаква неизвестна за мен причина и неизвестно от кой е изчегъртано с бръснарско ножче. Този акт по същество е фалшификация на официален документ с висока обществена значимост, тъй като Регулационния план е инструмент за териториалното управление на града и се надявам да има разумно обяснение за това неправомерно отразяване на поправката в отреждането.

В Действащата към 2005г. "Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони" чл. 40, ал.2 са дадени нормативите за застрояване на терен предназначен "за детско заведение“

В одобрения " проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив“ ПИ 56784.530.1882.се установява като УПИ VIII-530.18882 със следния режим на застрояване : Плътност на застрояване до макс.80% , Кинт до макс. 3, озеленяване мин20% , височина до 18м- очевидно показателите са завишени, спрямо територията, в която попада поземления имот по отношение на действащия към 2005г. "Застроителен и регулационен план на район Възстанически –юг“ и , а вероятно и по отношение на действащия към 2005г.стар ОУП, на град Пловдив .

При опит да видя на място ОУП на град Пловдив от 1950г. , който е предхождал ОУП от 2007г ., служителите в отдел "Устройство на територията“ Казаха, че го няма. Той би трябвало да се съхраняват в архив или ако не може да бъде предаден за съхранение в държавен фонд "Архиви“. Ако е изчезнал следователно е откраднат и е било необходимо да се започне процедура по намиране и наказване на извършителя, а не просто да се твърди, че го няма, защото това бездействие може да даде основания за обвинения в съучастничество при кражба на общинска собственост.

Чл. 22, ал. 4 постановява при урегулиране на поземлени имоти в съществуващите жилищни комплекси, отстоянията между новопредвидените сгради и съществуващите жилищни блокове да се определят по правилата за комплексно застрояване, без да се спазват изискванията за разстояние на сградите до страничната граница и до границата към дъното на урегулирания поземлен имот. Правилата за "комплексно застрояване“ съгласно чл. 81, Приложение 2, схематично положение 3 от “ Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“, указват,че разстоянието между новопредвиденото застрояване и разположената на юг от нея съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.530.2387.10 трябва да бъде равно на 1,4(H), където Н е всочината на сградата, разположена откъм установената по-благоприятна за ослънчаване посока. Сградата, разположена откъм установената по- благоприятна за ослънчаване посока е именно съществуващата сграда с идентифокатор 56784.530.2387.10 (основание параграф 5,т.28 от действащия към 2005г. ЗУТ), чиято височина спрямо кадастралните и видяни на място данни е 8 етажа или 24м. 1,4х24м=33,6м. Следователно числото, показващо минимално отстояние трябва да бъде мин.33,6; а не 25,5м, както се вижда на чертежа "План за застрояване“. Очевидно и това отстояние е занижено спрямо изискването на закона към 2005г. 

Чл. 108, ал2 на действащия към 2005г ЗУТ постановява че Подробния устройствен план се придружава от планове за вертикално планиране , планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация. В Одобрения през 2005г.

"Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 3
©
7,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв.


Въстанически –юг, град Пловдив“ няма "План за вертикално планиране“, няма и "План схема за комуникационната мрежа“ или по-скоро на нейното допълване с новата улица за захранване на ново урегулирания имот.Ако има такива схеми, те не ми бяха показани от служителите в администрацията на община Пловдив , при които пожелах да видя действащия ПУП на 21.11.2019г. Съгласно чл 49, т.4, Проекта за ПРЗ трябва да съдържа и обяснителна записка (каквато също не видях в показаната ми папка), където да има някаква аргументация, включително законова на базата на която собственикът и инвеститор в ПИ5678.530.1882 да изисква да бъде урегулиран имотът му като Жг с устройствени показатели плътност макс. 80%, Кинт макс.3, озеленяване мин20%. Никъде не е описано съдържанието на този проект - какви документи има в него. Не видях и челен лист със заглавие на проекта. При въпрос от моя страна дали има съдържание, служителите ми отговориха че няма. Това означава, че при поискване от официални длъжностни лица или от обикновени граждани винаги нещо може да не бъде показано, тъй като никъде не става ясно дали то съществува или не. 

Чл. 19, ал.2 предвижда една трета от необходимата озеленена площ да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. В същото време на чертежа "План за застрояване“, (който документ е част от одобрения през 2005 г. " Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив“ ) се вижда контурната линия по границата на имота, описана и в заповедта за одобряване като контур на допустимото подземно застрояване. Ако е било неизбежно допускането на такива високи параметри на застрояване, според думите на служителите в отдел "Устройство на територията“ , защо поне не е направен опит за позоваване на този член и да се изиска този контур да остави поне 200кв.м (изискуемата 1/3 от 20% площ на терена)площ в рамките на имота, където да не е допустимо изграждането на подземен паркинг, тъй катодървесна растителност не може да се развива пълноценно върху подземен паркинг. В момента нямам данни за одобрения инвестиционен проект, тъй като той е частна собственост ( може да бъде предоставен само при желание на инвеститора) и не е ясно дали подземния паркинг не заема целия имот.

Към настоящия момент този "Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив“ в този си вид не би могъл да бъде допуснат за одобряване, нито пък одобрен. За територията на гр. Пловдив има влязъл в сила нов Общ устройствен план от 2007г., според който ПИ 5786.530.1882 попада в Зона Са- за спорт и атракции. Съгласно правилата и нормативите за устройство на територията, които са неразделна част от него, зона Са е класифицирана като вид устройствена зона за озеленяване.

От одобряването на новия ОУП до издаването на строителното разрешение, което според официалната позиция на администрацията в район Южен е от 2017г., са изминали 10г без да се построи нищо във въпросния имот.

Точно през същата година, когато е издадено строителното разрешение – м. февруари 2017г се прави изменение на ЗУТ и по-точно Чл. 103а, ал. (3), според което, с влизането в сила на новия Общ устройствен план, се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с общия устройствен план се предвижда промяна на предназначението и начина на устройство на поземлените имоти в случаите по ал. 1-а именно за изграждането на обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.

В 6-месечен срок от влизането в сила на общия устройствен план, органите по чл. 135, ал. 1 – а именно кмета на общината или областния управител, издават предписание за служебно изменение на заварения подробен устройствен план по реда на чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1. – т.е основанието би трябвало да е, че са настъпили съществени изменения в устройствените условия, при които е бил съставен плана. Не е ясно от коя дата е строителното разрешение, тъй като строителното разрешение не се предоставя на граждани понеже е частна собственост на инвеститора. Ако строителното разрешение е издадено след тази дата, за мен е неясно защо е издадено от общината, а не е предприето действието по чл 103а, ал.3, а именно да се процедира ново изменение на Подробния устройствен план, което да отговаря на предвижданията на ОУП за коментирания имот. 

Становище относно съществуващото положение и прогнозите за развитие на казуса в УПИ I – комплексно застрояване. 

Микроклимат

Разположението на ПИ 56784.530.1882 попада в каре между една Г- образна и две линейни високо и средно етажни жилищни структури.

Преобладаващата посока на ветровете е изток запад, което означава че и в момента това вътрешно пространство не се проветря ефективно, особено в зоната на "Г“ образната структура. Ако тя се тампонира отсреща с ново предвидената П-образна, многоетажна (съгласно одобрения ПУП) структура, това ще влоши микроклиматичните условия в района. Застой на въздух, прегряване, увеличен обем изгорени газове от автомобилите ще бъдат резултатите от допълнителното застрояване. Това влошава качеството на живот на хората в околните блокове, а също и на тези, които ще живеят в новия комплекс. Жилищата в съществуващите блокове не разполагат със системи за изкуствена вентилация. Разчита се на естественото проветряване през прозорците.

Ако се появят тези новопредвидени компактни структури ще се възпрепятства естествената въздушна циркулация. Качеството на въздуха ще се влоши. Няма да може да се проветряват жилищата, осланяйки се на естествените въздушни течения, особено тези в ъгловата секция на Г- образната структура. Липсата на достъп до пресен въздух в жилищните помещения има пряко негативно отражение върху здравето на хората в тях. Отделно липсата на проветрение води до поява на мухъл и лоша миризма. Дори и в момента жителите споделят, че летните месеци това се усеща. 

Инфраструктура

Служители от отдел "Техническа инфраструктура“ , които също посетих на 19.11.2019г. казаха, че нямат данни за това, че се предвижда улица или електропроводно отклонение за ПИ 5678.530.1882. Те казаха, че няма отреден имот за улица и следователно не могат да ми дадат по- подробна информация. Това ми дава основание да считам, че съществуващата инфраструктура водопроводна, канализационна и пътна не е оразмерена за такава допълнителна (и то надвишаваща параметрите на първоначалния проектен замисъл) интензивност на застрояване. Няма данни за предстоящо увеличаване капацитета на водопороводната и канализационната мрежа в района.

Достъпът до 5678.530.1882 ще се осъществи от североизток от нова тупикова улица, отклонение от съществуваща тупикова улица , която обслужва разположените на изток от ПИ 1882 блокове. Тази нова улица предстои да се проектира и изгради от общината , като за тази цел трябва да се обособи нов имот в рамките на УПИ I. Тази малка тупикова улица всеки ден ще трябва да отвежда и извежда 150 автомобила в пиков час , които ще се вливат в другата тупикова улица извеждаща още около 80 автомобила на натоварения булевард "Никола Вапцаров“. Това ще създаде проблеми с трафика в тази част на квартала. Паркиреането в новия комплекс също ще бъде затруднено,в сградата се предвжидат 150 апартамента. От тях само за 30 има парко място на ниво терен.

Останалите 120 очаквани автомобили ще трябва всеки ден да влизат и излизат отново в пиков час от подземните етажи на сградата. Ако ползвателите и жителите на новата сграда не са задължени да ползват подземния паркинг, масово ще започне паркиране в зелените площи около комплекса, включително и в тези, които ще останат в УПИ I, където са съществуващите блокове. 

Микроклимат – презастроя
©
ването води до влошаване показатели на микроклимата – застой на въздух, прегряване, увеличен обем изгорени газове от автомобилите. Това влошава качеството на живот на хората. Жилищата в нашите блокове не разполагат със системи за изкуствена вентилация. Разчитаме на естественото проветряване през прозорците. Ако се повявят тези новопредвидени компактни структури ще се възпрепятсва естествената въздушна циркулация. Качеството на въздуха ще се влоши. Няма да можем да проветряваме жилищата си осланяйки се на естествените въздушни течения, особено тези от вас в ъгловата секция. Липсата на достъп до пресен въздух в жилищните помещения има пряко негативно отражение върху здравето на хората в тях. Отделно липсата на проветрение води до поява на мухъл и лоша миризма. Дори и в момента летните месеци това се усеща.


3.4 Озеленяване – в резултат от строителството на новата жилищна сграда, предвидена в ПИ 56784.530.1882, ще се намалят зелените площи в рамките на жилищния комплекс в УПИ I. Никой не е направил анализ и няма данни какви ще са градоустройствените показатели на това УПИ след строителството както в ПИ56784.530.1882, така и в ПИ 56784.530.1592, което се намира в съседно каре от блокове на изток от разглежданото в настоящото становище. Етапите на уплътняване със строителство на жилищни блокове в междублоковите пространства, които могат да се проследят в рамките на УПИ I от кв. 37, строителството на хипермаркет и търговски център от другата страна на бул. "Македония“ водят до драстично намаляване на зелените площи. В прилежащите блокове почти не остава мястото за разходки на малки деца и възрастни хора, които само в карето около разглеждания имот са около 1300души. Общината ще предостави терен за улица на частен предприемач в размер ок.400кв.м, което ще обслужва около 450 души, а официално обявява, че за 1300-те жители на карето блокове е предвидила изграждането на детска площадка от 200кв.м.

Заключение

На основание гореизложеното считам, че в процедурите по приемането и в самия проект приет през 2005г. за изменение на ПУП- план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив, има пропуски по отношение действащото към 2005г. законодателство в областта на Устройственото планиране. Отделно имам съмнение за нарушение на действащите правила по отношение на процедурите по извършване на поправки в регулацията в хода на одобряването на подробния устройствен план, за пи 56784.530.1882. По тези причини мисля, че издаването на виза за проектиране, одобряването на инвестиционен проект и издаването на строително разрешение на база на този ПУП не е трябвало да се допуска от общината.

Новопредвиденото строителство ще влоши жизнената среда на около 1300 души, като пряко ще се отрази на здравето и имотите на около 70 души в ъгловата секция на бул.“Македония“. 

Препоръки

Да се използва възможностите, които дава ЗУТ и по-точно Чл. 103а, ал. (3) за да се спре действието на одобрения през 2005г. "проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв.

37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. "Въстанически юг", град Пловдив“ и да се процедира изработване на ново изменение на ПУП, което да съответства на предвижданията на ОУП, за коментирания имот

Най-добрият вариант за решение на така възникналата ситуация е жителите на квартала да се споразумеят с инвеститорът и той сам да отложи строителството, за да приведе проектната документация за бъдещия строеж до градоустройствени параметри , които не противоречат на действащото в момента законодателство по Устройство на територията.

Ако инвеститорът не желае да води преговори с жителите ситуацията се усложнява. За съжаление разрешението за строеж не може да се отмени, но може да се спре с прокурорска или съдебна заповед. Така единствения начин за тях да спрат действието на разрешението за строеж е да сезират прокуратурата за неправомерното извършване на поправката в регулацията за ПИ 5678.530.1882 и за изчезването на архивен документ "ОУП на град Пловдив“ от 1950г. срещу неизвестен извършител и на тази база да се издаде заповед за спиране на разрешението за строеж до изясняване на ситуацията. 

Източници на информация 

действащия " проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив“, одобрен през 2005г. 

Действащ план за регулация за кв.37, квартал "Въстанически юг“, град Пловдив 

Архивни данни община Пловдив 

Googlemaps

Тереза Колева Архитект и урбанист


Още по темата: общо новини по темата: 55
20.01.2020 »
03.01.2020 »
29.12.2019 »
24.12.2019 »
20.12.2019 »
17.12.2019 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Бла бла бла и накрая: Най-добрият вариант за решение на така възникналата ситуация е жителите на квартала да се споразумеят с инвеститорът и той сам да отложи строителството. Ако инвеститорът не желае да води преговори с жителите ситуацията се усложнява. За съжаление разрешението за строеж не може да се отмени, но може да се спре с прокурорска или съдебна заповед. Така единствения начин за тях да спрат действието на разрешението за строеж е да сезират прокуратурата. ДЕМЕК: оправяйте се сами - жителите да се ДОГОВАРЯТ със собственика :) колко УДОБНО за общината :) както винаги има виновен, но се води НЕИЗВЕСТЕН извършител. Пълен смях, препоръчват да се съдим със собственника - който като средства може да купи цялото имущество на всичките хора от 4-те блока и пак ще е на печалба, да не говорим че в съда ще има средства да наеме много по добри адвокати и да подкупи когото трябва - тъпчете народа докато можете
0
 
 
Ок, то е ясно събирате се на общо събрание и входирате жалба в прокуратурата.
-3
 
 
Имота е частен.Урбанизиран,регулиран.Получил разрешения и колкото и да не е приятно на някой...следва СЪСЕДНОТО каре.Там се строи в момента. Подобно се случи и с един от Оазисите в Южен ,пак във вътрешен терен заобиколен от стари панелни блокове.Аз разбирам да наричате зелени площи ,паркова среда или терени с площадки за мини футбол,тенис ,детски площадки или просто алеи с пейки и паркова растителност ,а то някакви площи обрасли с храсталаци и трева не косена никога.Тук таме някой трафопост за околните блокове и импровизирани пътечки за да стигат обитателите до импровизираните си паркинги понеже пред блоковете е пренаселено. И сега рев.Ми то не е прецедент да ревете ама и не е общинска собственост да имате влияние върху решението на районната администрация. На който му трябва въздух да си ходи на село. Никой не може да ви гарантира въздух и рахат ако живеете в урбанизирана среда ,особенно в блок.
-1
 
 
Нямах търпението да прочета цялата статия, пълна с цитати от закони и наредби, но още в началото ? има нещо нередно. Да се позовава човек на преотреждане по соц. време, т.е. преди реституцията е меко казано непрофесионално. Освен това всички съседни карета са застроени, само това е празно и то голямо колкото футболно игрище. Не че българинът ще прояви разбиране де, но всеки има право да строи в градския си имот, затова се нарича урбанизирана територия. Ако общината има нещо друго в предвид, тогава да откупва имота и да строи детска градина, например. А съседите да са против всяко едно строителство, за да им е на широко, е доста егоистично.
+2
 
 
ПИМК е на Доган, забравете... Ще го построи! Питайте Инчев и Славчо! И двете неща са правени по времето на единия и другия.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Лига Европа, сезон 2019/2020
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
Бюджет на Пловдив за 2020 година
Цистерни от влак се взривиха край Хитрино, има ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Планирате ли ски ваканция за вас и семейството ви?
Не
Да, в наш зимен курорт
Да, в чужд зимен курорт
Вече бях на ски ваканция преди няколко дни
Колебая се
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: