»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
Ќовини
—порт
—правочник
Ќќ¬ќ
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
ѕловдив
јнализите
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
ќбщество
 риминални
»нституции
ƒруги
Ѕизнес
Mtel превърна живота на сво€ служителка в ад!
јвтор: ≈кип Plovdiv24.bg 17:22 / 14.11.2017 оментари (18)16298
©
∆ена, болна от множествена склероза разказва за абсурдите, с които се сблъсква, работейки за мобилни€ оператор Mtel. —игналът й достигна до Burgas24.bg и по тази причина†наш репортер се свърза с не€. ƒаниела “одорова е категорична, че ще отнесе въпроса до  омиси€та за защита от дискриминаци€ и »нспекци€та по труда. ѕубликуваме нейни€ разказ без редакторска намеса.

«дравейте, обръщам се към ¬ас с този зов за помощ, тъй като вече съм на ръба на оцел€ването и обречена на "социална смърт", благодарение на част от мениджърски€ екип на насто€щи€ ми работодател - "ћобилтел" ≈јƒ.

јз съм ƒаниела “одорова, на 58 години. ѕрез 2004 година б€х диагностицирана в јлександровска болница с окончателна диагноза "ћножествена склероза". ќт 2005 година съм решение на “≈Ћ  - 81 % с право на работа. ќт 2009 г. до 2015 г. работих в  ейбълтел, ЅЋ»«” като специалист обучение. ѕрез л€тото на 2015 год. собственика на ћобилтел купи ЅЋ»«” и започна интеграци€та на кадрите. Ќа 18.11.2015 год. получих предложение от отдел "„овешки ресурси" на "ћобилтел" ≈јƒ да продължа да работ€.

«апочнах работа на 18.12.2015 год. като сътрудник в Ѕ≈  ќфис на "ћобилтел" ≈јƒ. ѕрез периода от 18.12.2015 г. до 01.02.2016 г. изпълн€вах различни задачи по нареждане на изпълн€ващи€ по това време длъжността "Ћидер на екипа" - ѕет€ –айчинова. –аботното ми м€сто беше в една огромна зала /приблизително 100-тина служители, в близост до принтер, който обслужваше 2 такива офиса, т.е. принтерът работеше непрекъснато, на 1 метър от свързващата пътека - през цели€ работен ден б€х на течение, шум от принтера и след 10 часа сутринта, липса на кислород, тъй като сградата е с централна климатизаци€. ¬сичко това се отрази пагубно на здравето ми и на 02.02.2016 год. получих тежък пристъп.  олегите извикаха такси и б€х в болнични до 21.02.2016 г.†

 огато се върнах на работа и ѕет€ –айчинова научи за диагнозата ми и причината за отсъствието ми, обеща да направи всичко възможно да работ€ от дома си, след като направ€т софтуера за проверка на договори и премина обучение за работа.

Ќа 14.03.2016 г. подписах допълнително споразумение за разрешение за работа от дома ми, с уговорката, че при необходимост, ще се €в€вам по преценка и нареждане на преки€ ръководител на работа в офиса. ѕет€  арабулева - √лавен мениджър на Ѕ≈  офис, за€ви при подписването на анекса, че принципно е против работата от вкъщи, но тъй като ѕет€ –айчинова насто€ва, ще опитаме.†

ѕрез м. ёли 2016 г., ѕет€ –айчинова излезе в отпуск по болест и бременност и наши€ отдел се оказа с нов отговорник - ћоника »лиева, ко€то не ме е викала за работа в офиса и по нейна инициатива, подписах ново допълнително споразумение за работа от дома ми. ѕрез м. 10.2016 г. отделът ни беше поет от ћиглена —авова, с ко€то съм комуникирала основно по телефона и електронната поща. ќще в кра€ на м. февруари 2017 г. напомних за изтичането на срока на допълнителното споразумение за работа от дома ми на пр€ката си ръководителка, но т€ ми отговори, че мога да продължа да работ€ спокойно и наистина достъпът до системата на ћобилтел ≈јƒ, не беше забранен. ќт 02.06. 2017 г. до 05.06.2017 г., включително, б€х в санаториум в град Ѕанк€, когато ћиглена —авова ми се обади по телефона и ми каза категорично, че от 06.06.2017 г. тр€бва да се €в€ задължително в офиса и н€мам право да работ€ от дома ми. ¬ече в офиса, попитах може ли да се направи н€какъв смесен вариант както в началото, но ми беше за€вено, че не е възможно и ако искам и прецен€вам, че не мога да се справ€, мога да напусна.

Ќа 12.07.2017 год. ме поканиха на разговор със зам. началника на отдел "Ѕ≈  ќфис" ¬иолета Ќиколова и представител на отдел "„овешки ресурси", за да ми предложат освобождаване по взаимно съгласие, с обезщетение в размер на 4 брутни заплати и неползвани€ платен отпуск до момента. јз отказах и от 13.07.2017 г. вл€зох по спешност в болница, тъй като отново прежив€х стрес от факта, че мога да остана без работа.

Ќа 04.08.2017 г. в отча€нието си и желанието ми да продължа да работ€, написах едно за€вление до господин јлександър ƒимитров - √лавен »зпълнитeлен ƒиректор на "ћобилтел" ≈јƒ, като посочих, че жела€ да продължа да работа. ќтговор не получих. ќткрих лични€ му мобилен номер и в началото на октомври 2017 г., си позволих да му звънна с единствената молба да ми отговори. “ой ми отговори индиректно с последвалите факти и про€веното негативно отношение от споменатите по-долу негови подчинени. ¬ отпуск по болест б€х до 23.10.2017 год. включително.

¬ последните дни на болничните, ћиглена —авова ми звън€ три пъти по телефона, аз категорично й казах, че от 24.10. 2017 год. съм на работа.

Ќа 24.10.2017 год., още в 9,30 часа б€х извикана на разговор с ѕет€  арабулева-ƒинчева - началник отдел "Ѕ≈  ќфис", ¬иолета Ќиколова - зам. началник отдел "Ѕ≈  ќфис" и ћиглена —авова - отговорник екип. Ќа този разговор, разбрах, че ще получавам всеки ден индивидуален таргет за изпълнение и ще бъде отчитано и анализирано количеството и качеството на изпълнението и в случай, че не се справ€, ще тр€бва да се разделим. “ова беше не разговор, а монолог в стил "ј«ј" - јмбици€, «лоба, јгреси€.

¬ петък след об€д б€х преместена наказателно отново в гол€мата зала, за да бъда наблюдавана как работ€. ÷€лата тази обстановка ми причини много отрицателни емоции и получих пристъп, още в понеделник - 30.10.2017 г., б€х приета за лечение в болница. »зписаха ме на 02.11.2017 г. - в болнични съм до 02.12.2017 г. ¬секи стрес се отраз€ва отрицателно на здравето ми, изпадам в криза, предвид забол€ването ми и се налага спешно постъпване в лечебно заведение.

Ќе получих възнаграждение за работните дни от 24.10.2017 г. до 27.10.2017 г. ќбадих се на „овешки ресурси, за да разбера причината. ќб€снението беше, че са питали преки€ ми ръководител - ћиглена —авова и т€ е казала, че веро€тно болнични€т ми лист ще бъде продължен. ¬ момента н€ма вариант да бъдат изчислени и платени тези 4 работни дни и ме уведомиха, че дължимото ми се трудово възнаграждение н€ма да бъде изплатено през м. октомври 2017 г., а едва с ноемврийската заплата на 01.12.2017 г. Ќа следващи€ ден получих обаждане от  арабулева с насто€ване "да про€в€ човещина" към колегите от „овешки ресурси, т.е. да не пускам жалба в »нспекци€та по труда.

ћоето единствено желание е да продължа да работ€ от дома ми, тъй като придвижването до офиса е трудно за мен, а и по този начин си спест€вам негативните разговори с шефовете, на които е поръчано да разчист€т хоризонта от хора като мен - с намалена трудоспособност, въпреки, че си изпълн€ваме задължени€та - това не социална политика, а социален геноцид.

Ќад€вам се, че не съм пропуснала нещо важно и ще дадете гласност на случа€, за да бъде преустановена тази нечовешка практика спр€мо служителите, които жела€т да работ€т, но и да съхран€ват максимално здравето си.

Burgas24.bg предостав€ на Mtel правото на отговор!«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
ѕравописа.... …ордан ѕетров...и човещината....и двете са ти чужди!!!
-5
 
 
“а€,лелкаа май хем € боли хем € сърби кой не иска от къщи да,работи...щом е болна телк и да си взема пенси€та като трудоостроена...все пак си има правила...аз мисл€ че,т€ с болеста,си иска да,ископчи ползи и да,си лежи на,дивана у дома и да,лапа,пачка но €вно са и спрели кранчето...
+3
 
 
Ќе пожелавам на никого да изпита множествената склероза на свой гръб.ѕрочетох повечето коментари и съм малко учуден от отношението на хората.∆ената тр€бва да бъде похвалена,че е продължила да работи,въпреки огромни€т стрес,което това забол€ване причин€ва.–аботодател€ е длъжен да и осигури нормални услови€ на труд,а не да € подлага на стрес.—тив ƒжобс навремето беше осигурил стотици работни места за хора в неравностойно положение,правейки им двойно добро.“ук да имаш инвалид на работа го наричаме тежест.—ега жената ще тр€бва да разчита на 200 лв. пенси€ на месец и да моли близки и при€тели да и помагат.
+2
 
 
“е превръщат в ад и живота на клиентите си!
0
 
 
ёли€н Ћюбенов трагична е истори€та , мраза ћентел , жалко за жената ,..... локума е гол€м ..... истината е н€къде там !  акто казваше ¬олод€ в шоуто на —лавчо ... "чуй ,чуй" рЯШђрЯШЬ
+6
 
 
—ъчувствам на жената. Ќо в нейното положение е било просто въпрос на време н€кой да се подразни и да € освобод€т. “р€бвало е да приеме обезщетението и 4-те заплати и бързо да си търси друга работа. —ега шефовете имат пълното право да й почерн€т живота и работата съвсем легално - неизпълнени таргети и предполагаемо несправ€не с поставените задачи са съвсем основателни причини да си € уволн€т. —поред мен н€ма смисъл да се натискаш на работа, където е €сно, че не си желан. » работодател€ го разбирам, тъй като поради естеството на забол€ването си т€ е ненадежден служител. ƒано да намер€т н€какво решение в полза на жената, пожелавам й го.
-3
 
 
Ќормално, всеки би € изритал. Ќо така е при н€кои хора, огромната тъпоти€ съчетана с мнението че са звезди от Ѕиг „алгар, много търсени във фейсбука, богове и богини, води до разни психо драми и дълбоки комплекси. „аст от т€х скачат, но повечето остават да занимават света със своите важни особи.
+2
 
 
јко погледнете от другата страна (на работодател€), ще имате друго мнение за ситуаци€та. ƒа плащаш на н€кой заплата и осигуровки и да търсиш замесник целогодишно, заради посто€нни болнични е натоварващо за фирмата и служителите. Ќай-добре е жената да си намери надомна работа. ¬се пак първоначално са направили компромис и са оставили госпожата на работа. ѕ.ѕ. ћтел/Ѕлизу , когато и да ги глоб€т все ще е късно!
+4
 
 
 ое не ти е €сно ?! „е "ћентел" са нещасници от създаването им или че жената е с множествена склероза!!!!! ?
-1
 
 
ћамма миа, да пази господ от такива чувствителни служители. —лед всеки разговор с преките ръководители и по един месец болничен, заради причинени€ стрес. “ази госпожа им е разказала играта :D
 оментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
ќще новини от Ќационални новини:

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« јприл 2019 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
¬иж още:
јктуални теми
 онцеси€та на стадион "ѕловдив"
 упа на Ѕългари€, сезон 2018/2019
“енис от ѕловдив и региона
Ћоко в ѕърва лига, сезон 2018/2019
Ѕрутално убийство в –усе
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ѕловдив и региона.
e-mail:
јнкета
ќт къде пазарувате хранителни стоки?
ћагазин на гол€ма международна верига
ћагазин на гол€ма българска верига
 вартален магазин
ѕоръчвам всичко онлайн
–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
≈кип
ѕравила
ѕловдивчани във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2004 - 2019 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Plovdiv24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Plovdiv24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—айтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
—татистика: