Ден на отворените врати на Учебния център към „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД
  • 08 април 2017
  • от 10:00 до 12:00 часа
  • включва:
  • запознаване с дейността на Учебния център и възможностите за кандидатстване
  • обиколка из производствените участъци (в 10:30 и в 11:30 часа)
  • Заповядайте при нас!